CROSSKART I SVERIGE

REDOVISNING AV UTSKOTTETS ENKÄT

Klicka nedan för att se resultatet på den enkät som utskottet gjorde i samband med SM-deltävlingen i Tomelilla.

Enkätsvar